Наказ МОН про успішний навчальний експеримент

ЕКСПЕРИМЕНТ ТРИВАВ 5 РОКІВ ТА НАРАЗІ ОФІЦІЙНО ВИЗНАНИЙ УСПІШНИМ ДОСВІДОМ

Школа "Афіни" успішно завершила державний експеримент змішаного навчання та тьюторингу

Залучаємося підтримкою та рекомендацією Міністерства Освіти і Науки України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р. No 692 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Приватної школи «Афіни» м.Києва» протягом 2015-2020 рр. проводилася дослідно- експериментальна робота за темою «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання» (далі – ДЕР).

Основними завданнями ДЕР було визначено:

- виконати аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти в умовах розвитку освітніх інновацій в інформаційному суспільстві;

- здійснити огляд та систематизацію світового та вітчизняного досвіду в галузі застосування технологій змішаного навчання та тьюторського супроводу;

- теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити інноваційну модель управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах застосування змішаної технології навчання та тьюторського супроводу учнів на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва;

- розробити та апробувати комплект навчальних програм для учнів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах;

- розробити технологію контролю якості навчання учнів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів;

- створити на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва незалежний центр підготовки тьюторів для роботи в умовах впровадження змішаних технологій в навчально-виховний процес експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів;

- розробити та апробувати навчально-методичне забезпечення курсів підготовки тьюторів та практичні рекомендації учасникам експерименту щодо використання технологій змішаного навчання в загальноосвітній школі;

- створити умови для розвитку мережі інноваційних освітніх закладів, орієнтованих на індивідуалізацію освіти;

- організувати мережеву взаємодію освітніх закладів різних типів та видів та соціальних партнерів для забезпечення максимального урахування індивідуальних особливостей та запитів учнів;

- розробити методику і засоби моніторингу та діагностики для визначення ефективності моделі тьюторського супроводу у системі змішаного навчання;

- узагальнити результати дослідження.

Аналіз результатів експериментального дослідження підтвердив гіпотезу про ефективність інноваційної моделі управління школою тьюторського супроводу в умовах застосування технологій змішаного навчання в навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу і дозволив простежити якісні й кількісні зміни. Це дає змогу зробити наступні висновки:

1. Децентралізація управління школою, де активно задіяні не тільки директор, його заступники, керівники структурних підрозділів та вчителі школи, а й учні та батьки, сприяє гармонізації змістовної і управлінської діяльності та, як наслідок, уможливлює реалізацію інноваційних рішень, що сприяють загальному покращенню освітніх процесів.

2. Успішність впровадження інноваційної моделі управління школою залежить від рівня компетентності педагогів. Тому необхідно забезпечити на постійній основі систему підвищення кваліфікації вчителів, систему супервізій, консультативну допомогу з боку професіоналів та науковців.

4. Впровадження інформаційних систем в школі сприяє реалізації своєчасного та всебічного інформування учасників освітнього процесу про критерії оцінювання, отримання ними постійного зворотного зв'язку, відстежування персонального поступу кожного учня з метою фіксації їх успіхів та у разі необхідності – коригування, налагодженню документообігу, відкритості для зовнішнього світу.

5. Створення комфортного (психологічно, матеріально, фізично) освітнього середовища школи сприяє збереженню мотивації, саморозвитку, здоровому способу життя та оволодінню ключовими компетентностями.

6. Впровадження технологій змішаного навчання та тьюторський супровід значно підвищують рівень мотивації, самостійності та відповідальності учнів, завдяки реалізації принципів індивідуалізації в освіті.

Детально читайте: Наказ МОН від 31.07.2020 № 988 "Про завершення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Тьюторський супровід у системі змішаного навчання"

Made with